فرهنگ

ما به خوبی می دانیم که تنها اگر هر عضو Guoguang به Guoguang ذوب و پتانسیل هوش از همه فعال شده است را به Guoguang توسعه به طور مداوم.

بر این اساس، ما پروژه نیروی انسجام شروع "کاوش به سختی و تلاش برای ایجاد" و شرکت خانه از اعضای هیات شود و بالا بردن مدرک تحصیلی جامع از مردم در Guoguang در راه های بسیاری برای ترویج فرهنگ شرکت خاص Guoguang.

تصویر (1) عکس (2)

تصویر (3) عکس (4) تصویر (5) تصویر (6)

تصویر (7) تصویر (8)

تصویر (9)


WhatsApp Online Chat !